Administracja i zarządzanie systemem.

Miasto.IT jest zarządzane poprzez interface dostępny drogą internetową. Wszystkie zasoby są modyfikowane z poziomu przeglądarki internetowej.

 
Od strony administracyjnej, platforma Miasto.IT stanowi rozszerzoną formułę w stosunku do tego, co jest prezentowane dla Użytkownika infomatu. Administrator otrzymuje możliwość edycji i modyfikacji zasobów systemu (teksty, zdjęcia, pliki, filmy itp.) poprzez kliknięcie "myszką" w wybrany element. Ta najprostsza czynność pozwala edytować każdy element systemu. Tym samym, obsługa od strony administracyjnej jest niezwykle prosta, ponieważ bazuje na systemie intuicyjnych skojarzeń.

 
Świadomość konieczności zmiany, a tym samym miejsca w systemie, w którym jej należy dokonać, pozwala skutecznie zarządzać zasobami Miasto.IT.

 
Miasto.IT wyposażone jest w moduł do zarządzania administratorami systemu oraz ich uprawnieniami. Administrator otrzymuje bardzo sprawne narzędzie do dywersyfikacji zadań, monitoringu i kontroli.

 
Miasto.IT poprzez funkcję autoryzacji ustanawia redaktora naczelnego, który otrzymuje najwyższe uprawnienia do sterowania wszystkimi zdarzeniami w systemie. Każdy opracowany dokument może być opublikowany dopiero po jego akceptacji.

 
Wprowadzane do systemu dane posiadają swój status, informujący o stanie publikacji. Dzięki niemu, administrator uzyskuje wpływ na to, kiedy oraz jak długo określone informacje będą w systemie publikowane. Dodatkowo każdy dokument (także multimedia) posiada swój indywidualny status, określony jako:
  • w trakcie tworzenia,
  • nieaktywny,
  • aktywny,
  • archiwalny.

 
Rozwiązania przyjęte dla poszczególnych elementów systemu są zgodne z najlepszą praktyką w danej dziedzinie. Połączenie ich dla realizacji jednego projektu zaowocowało efektem synergicznym, który w efekcie potrafi sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagającego Użytkownika.
948613 odwiedzin od 2010-01-01         1999-2017 © MATinternet Zakopane :: Powered by AntCms